• Opis
  • 52.
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar
N.b.o.g z B. - Sanatorium VII, 1964 r.

linoryt, bibułka, 29,3 x 33,4 cm, opisany u dołu długopisem: N.B.O.G. z G. - Sanatorium VII linoryt 1964 / 6 września 1964

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 12 000 zł
Cena wywoławcza: 7 500 zł
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar