• Opis
  • 27.
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar
Niepokoje lata (Improwizacja III), 1959 r.

linoryt, bibuła, 17,5 x 24 cm, sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Józef Gielniak, opisany l.d.: Niepokoje lata (Improwizacja III), śr.d.: lin 1959

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 4 000 zł
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar