• Opis
  • 51.
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar
Sanatorium I (Neufmoutiers), 1958

linoryt, bibuła, 16,3 x 23,5 cm (kompozycja), Lit.: I. Jakimowicz, "Józef Gielniak", Warszawa 1982, poz. 1. M. Hermansdorfer, "Józef Gielniak":, Wrocław 2006, s. 13.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 000 - 1 200 zł
Cena wywoławcza: 800 zł
Józef Gielniak
1932 Denain we Francji - 1972 Bukowiec koło Kowar