• Opis
  • 80.
Józef Pieniążek
1888 Pychowice -1953 Kraków
Uliczka w Wilnie, 1923 r

akwaforta, papier, 15,5 × 10 cm (odcisk płyty), 24 × 17 cm w świetle ramy
sygn. na płycie p. d.: J. PIENIĄŻĘK oraz l. d.: WILNO
poniżej ołówkiem dedykacja: P. Antoniemu Bartkowskiemu|w dowód koleżeńskiej i przy – |jacielskiej pamięci |Józef Pieniążek

Pochodzenie:
Kolekcja malarza Antoniego Bartkowskiego (1891 – 1974)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 000 - 1 200 zł
Cena wywoławcza: 700 zł
Józef Pieniążek
1888 Pychowice -1953 Kraków