• Opis
  • 42.
Józef Pieniążek
1888 Pychowice -1953 Kraków
Widok na wieżę zamkową w Olsztynie, 1950 r.

ołówek, papier, 15,3 × 11,2 cm
opis. i dat. l. d.: Olsztyn/25/7 1950
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 500 - 700 zł
Cena wywoławcza: 300 zł
Józef Pieniążek
1888 Pychowice -1953 Kraków