K
Justyna Kabala
ur. 1981
W latach 2001 - 2006 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom zrealizowała pod kierunkiem prof. Krzysztofa Wachowiaka. Laureatka nagród w konkursie Grafika Warszawska. Za wyniki w nauce otrzymała stypendium Ministra Kultury. W 2006 zdobyła Złotą Gałązkę Agencji Artystycznej 3A za pracę dyplomową. W 2006 roku została wytypowana do udziału w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie w ramach projektu ?Najlepszy dyplom - uczeń i jego promotor?. Kilkukrotnie została odnotowana w rankingu Kompas Młodej Sztuki. Obecnie jest doktorantką w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2015 roku została uhonorowana stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia dla doktorantów. W tymże roku odbyła rezydencję twórczą w ośrodku Nida Art. Colony na Litwie. Brała udział w ponad 50 wystawach indywidualnych i grupowych w kraju i za granicą, m.in. na Litwie, Słowacji, Ukrainie, w Czechach, Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Zajmuje się malarstwem, kolażem, instalacją. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Obecnie w ofercie: