• Opis
  • 12.
Kajetan Sosnowski
1913 Wilno ? 1987 Warszawa
Układy równowartościowe, 1984

olej, płótno, 33 × 24 cm
sygnowany z tyłu na krośnie: z cyklu „UKŁADY RÓWNOWARTOŚCIOWE” |[dedykacja autorska] |Kajetan 1984

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 10 000 - 15 000 zł
Cena wywoławcza: 8 500 zł
Kajetan Sosnowski
1913 Wilno ? 1987 Warszawa