• Opis
  • 129.
Kandelabr, Potschappel, Drezno, 1 poł. 20 w.

wys. 18 cm

Cena wywoławcza: 500 zł