• Opis
  • 45.
Zbigniew Czop
ur. 1943 Nowy Sącz
Kąpiel, 2015 r.

miedzioryt, papier, 23 × 21 cm (odcisk)
sygn. i dat. p. d. ołówkiem: Zbigniew Czop 2015
opis. l. d.: E/a KĄPIEL….//COPPERPLATE ENGRAVING/
na odwrocie opis.: Zbigniew Czop 2015

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 900 zł
Zbigniew Czop
ur. 1943 Nowy Sącz