• Opis
  • 33.
Karol Bąk
ur. 1961
Bez tytułu

olej, płótno, 50 x 40 cm, sygnowany p.d.: '[monogram wiązany] | BAK'

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 17 000 - 19 000 zł
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Karol Bąk
ur. 1961
Malarz, rysownik, grafik. W latach 1984-1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem w pracowni grafiki T. Jackowskiego i w pracowni rysunku J. Kozłowskiego. Parał się miedziorytem, rysunkiem, projektowaniem. Od roku 2000 zajmuje się zawodowo malarstwem olejnym. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, wziął też udział w kilkunastu ekspozycjach zbiorowych w Polsce, Niemczech i Holandii. Znany jest z wyrafinowanych w formie portretów pięknych kobiet. Jego bohaterki płyną we śnie, jawią się w niezmierzonych przestrzeniach; są aniołami, poławiaczkami pereł, personifikacją żywiołów i wiatrów