• Opis
  • 26.
Karol Bąk
ur. 1961
Kapłanka, 2016

olej, płótno, 90 x 90 cm, sygn p.d.: [monogram wiązany] | BAK oraz opisany na odwrocie: KAPŁANKA 2016 KAROL BĄK
WYSTAWIANY:
2017 – wystawa zbiorowa „Metamorfoza. Magia w obrazie”, Galeria Miejska we Wrocławiu
2017 – wystawa zbiorowa „Metamorfoza”, Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu
2017 – wystawa zbiorowa „Metamorfoza”, ZSP, Radom
2017 – wystawa zbiorowa „Metamorfoza. Magia w obrazie”, Galeria Sztuki „Szuszarnia”, Centrum Kultury Browar B we Włocławku
2017

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 30 000 - 34 000 zł
Cena wywoławcza: 24 000 zł
Karol Bąk
ur. 1961
Malarz, rysownik, grafik. W latach 1984-1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na Wydziale Grafiki. Studia zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem w pracowni grafiki T. Jackowskiego i w pracowni rysunku J. Kozłowskiego. Parał się miedziorytem, rysunkiem, projektowaniem. Od roku 2000 zajmuje się zawodowo malarstwem olejnym. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych, wziął też udział w kilkunastu ekspozycjach zbiorowych w Polsce, Niemczech i Holandii. Znany jest z wyrafinowanych w formie portretów pięknych kobiet. Jego bohaterki płyną we śnie, jawią się w niezmierzonych przestrzeniach; są aniołami, poławiaczkami pereł, personifikacją żywiołów i wiatrów