• Opis
  • 30.
Karol Frycz
1877 Cieszkowy ? 1963 Kraków
Bolesław Puchalski jako poseł w sztuce Jerzego Żuławskiego „Eros i Psyche”, 1904 r.

litografia barwna, 39,5 x 26,5 cm w św. passe-partout, sygn. na kamieniu p. d.: FK, p. g.: Eros i Psyche/Poseł

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 450 zł
Karol Frycz
1877 Cieszkowy ? 1963 Kraków