• Opis
  • 45.
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek
Szkice komi (praca dwustronna)

ołówek, akwarela, papier, 24 × 32,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: K.Kossak
na odwrocie szkice koni, sygn. p. d.: K.Kossak

Pochodzenie:
Kolekcja bratanicy artysty.

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 1 500 - 2 500 zł
Cena wywoławcza: 800 zł
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek