• Opis
  • 45.
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek
Tatarów

akwarela, brystol, 20 × 30 cm
opisany p. d.: Tatarów
na odwrocie szkice biegnącego, głowy kobiety,
postaci w dworskim, historycznym kostiumie

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/
Karol Kossak; Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca – 2 października 2016 r, il. s. 175.
opisany s. 195

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 2 500 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 700 zł
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek