• Opis
  • 82.
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek
Zaprzęg

ołówek, papier, 19 x 28 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: KKossak
na odwrocie napis: ZAPRZEG Z OKOLIC CIECHOCINKA./SĄ TU CHŁOPI AMATORZY KONI

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 200 zł
Karol Kossak
1896 Lwów-1975 Ciechocinek