• Opis
  • 57.
Kazimierz Podsadecki
1904 Zabierzów - 1970 Kraków
Córa, 1962 r.

sangwina, papier, 33 x 22,5 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: P./6.3.62, opisany l.d.: CÓRA

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 800 - 1 000 zł
Cena wywoławcza: 500 zł
Kazimierz Podsadecki
1904 Zabierzów - 1970 Kraków