• Opis
  • 11.
Kazimierz Śramkiewicz
1914 Poniec - 1998 Gdańsk
Martwa natura, l. 50.

olej, płótno, 65 x 82 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 8 500 zł
Kazimierz Śramkiewicz
1914 Poniec - 1998 Gdańsk
Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu, a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty jazzowe.