• Opis
  • 44.
Kiejstut Bereźnicki
ur. 1935 Poznań
Martwa natura z ptakami, lata 1993 - 1994
olej, płótno naciągnięte na koło rowerowe, średnica 58 cm
sygn. pośrodku: Reszel 1993 K. Bereźnicki oraz u dołu: 1994 Reszel K.B.
Estymacja: 14 000 - 16 000 zł
Cena wywoławcza: 12 000 zł
Kiejstut Bereźnicki
ur. 1935 Poznań
Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra Kultury.