• Opis
  • 47.
Kielich mszalny

Małopolska, 1 ćw. XVII w.
srebro kute, repusowane, odlewane, złocone, m. 360 g

Stopa okrągła, lekko wypukła, pokryta płaskim ornamentem schweifwerkowym, w który wplecione są uskrzydlone główki aniołków oraz pęki owoców. Czara gładka, ujęta do połowy wysokości w koszyk, dekorowany podobnie jak stopa. Nodus, ujęty przewiązkami z trzema plastycznymi główkami aniołków, pokryty w całości dekoracją
schweifwerkową. Kielich w całości złocony; na krawędzi stopy trudno czytelna austriacka cecha kontrybucyjna z lat 1806–1807; wys. 23 cm, śred. czaszy 8,7 cm, śred. stopy 12 cm

Cena wywoławcza: 30 000 zł