• Opis
  • 19.
Kieliszek

Urzecze – Naliboki, 1 ćw. XIX w.
szkło bezbarwne, rytowane; wys. 17,7 cm, śred. czaszy 5 cm; stan zachowania: wyszczerbienie krawędzi czaszy

Stopa okrągła, płaska, trzon prosty, pełny, rozszerzający się do góry, przechodzący bezpośrednio w owoidalną czaszę. Dekoracja czaszy rytowana: wokół brzuśca matowy pas zdobiony ukośnymi kreskami, poniżej festony z chwostami i czterema owalnymi soczewkami, wokół wylewu fryz utworzony z motywu „w owies” i owalnych żłobin, przedzielony czterema owalnymi soczewkami.

Por.: A. Chrzanowska, Szkło nowożytne 16–18 wieku, Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Wrocław 1991, str. 41, kat. 204, str. 99, fot. 204; A. J. Kasprzak, Szkła z hut radziwiłłowskich, t. 1, Szkła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, Warszawa 1998, kat. 96-98; K. Buczkowski, Dawne szkła artystyczne w Polsce, Kraków 1958, str. 128, rys. 14a

Cena wywoławcza: 1 500 zł
BEZ AUTORA