• Opis
  • 138.
Kolczyki, 2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 2,35 g
perły hodowlane, śr. ok. 8,3?8,5 mm

Cena wywoławcza: 500 zł