• Opis
  • 175.
Kolczyki, poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 4,18 g, 18 szt. pereł hodowanych

Cena wywoławcza: 1 500 zł