• Opis
  • 41.
Kolczyki w stylu empire, pocz. 19 w.

złoto, pr. 0,750, m. 4,82 g, pełnoplastyczna głowa węża

Cena wywoławcza: 2 000 zł