• Opis
  • 70.
Kolczyki z brylantami, 2 poł. XX w.
złoto pr. 0,750 g, m. 8,06 g, 28 brylantów łącznie ok. 0,70 ct, SI/I-J
Cena wywoławcza: 2 900 zł