• Opis
  • 49.
Konstanty Mackiewicz
1894 Małoryta/k.Brześcia - 1985 Łódź
Pejzaż letni

olej, płótno, 35 × 52 cm
sygn. p. d.: K. Mackiewicz

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 16 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 9 000 zł
Konstanty Mackiewicz
1894 Małoryta/k.Brześcia - 1985 Łódź
Studiował w Odessie, Penzie oraz w Moskwie w Wyższej Szkole Malarstwa, Rzeźby i Architektury pod kierunkiem W. Kandinsky`ego. Od 1922 r. mieszkał w Polsce, początkowo we Lwowie, a następnie w Łodzi. Członek ugrupowań artystycznych ?Rytm? i ?Start?. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, m.in. w warszawskiej Zachęcie i w salonach IPS, a za granicą w Brukseli (1933 r.), Paryżu (1937 r., zdobywając dwa złote medale) i Nowym Jorku (1939 r.). Prace artysty znajdują się m. in. w muzeach w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Bydgoszczy, a także w zbiorach zagranicznych. W swojej twórczości artysta nawiązywał do założeń kubizmu, futuryzmu i koloryzmu. Malował przede wszystkim pejzaże i martwe natury. Pracował również jako scenograf.