• Opis
  • 149.
KORDZIK POLKI OFICERÓW WZ 1924

dł. całk. kordzika w pochwie 366 mm, dł. kordzika 336 mm, dł. głowni 226 mm

R ę k o j e ś ć z trzonem z masy koloru bursztynowego. Oprawa mosiężna, srebrzona. Głowica prostokątna, zdobiona ornamentem z laurowych liści, z nakrętką w kształcie grzybka. Jelec prosty, profilowany, zakończony sześciokątnymi gałkami z wypukłymi guzami na zewnątrz. Nad jelcem pierścień z analogiczną dekoracją, co głowica. Między jelcem a nasadą głowni skórzana podkładka. G ł o w n i a stalowa, polerowana, niklowana, obosieczna, obustronnie szlifowana w płazy z ością. Na zewnętrznej stronie trawione: przedstawienie stylizowanego orła, napis Honor i Ojczyzna, ujęte stylizowanym ornamentem roślinnym. Na progu grawerowany inicjał wiązany JK. Na wewnętrznym progu tłoczony napis G. Borowski. P o c h w a metalowa, poszyta czarną skórą po stronie wewnętrznej. Okucia mosiężne, srebrzone. Szyjka z ryfką i ruchomym koluszkiem. Poniżej pierścień z ogniwkiem i ruchomym koluszkiem, stanowiące drugą ryfkę. Pochwa z płasko ściętym trzewikiem zakończonym grzybkiem. Trzy okucia pochwy zdobione analogiczną dekoracją, co rękojeść - paskiem liści laurowych.

Cena wywoławcza: 4 500 zł