• Opis
  • 100.
Koszulka do ikony Matki Boskiej Kazańskiej

Moskwa, kon. XIX w.
srebro p. 84, m. 265 g, 31 x 26 cm

Cena wywoławcza: 1 400 zł