• Opis
  • 31.
Kubek

Gottfried Ihme (mistrz w l. 1691–1737), Wrocław, 1691–1709

srebro kute, repusowane, rytowane, cyzelowane, wewnątrz złocone, m. 94 g; znaki złotnicze: znak miejski z lat 1685–1709, znak złotnika „GI” w owalu, wężyk probierczy oraz francuski znak
importowy z 1893 r.; dekoracja w postaci motywów muszli i liści akantu; wys. 9,7 cm, śred. wylewu 8 cm

Cena wywoławcza: 7 500 zł