• Opis
  • 38.
Chełmiński Jan (1851 Brzustów – 1925 Nowy York), Alphonse-Marie Mlibran
L’Armee du Duche de Varsovie

Armia Księstwa Warszawskiego. Wyd. J. Leroy et Cie, Paryż 1913 r., nakład 300 egz., edycja z 48 barwnymi planszami, 314 stron, wym. 39 × 29 cm, oprawa miękka, gruby papier czerpany Arches. Jan Chełmiński namalował na zamówienie wydawcy 48 obrazów olejnych, przedstawiających umundurowanie oficerów i żołnierzy Armii Księstwa Warszawskiego. Na 8 planszach czarnobiałych i 2 barwnych portrety najwybitniejszych dowódców wojska polskiego z epoki napoleońskiej oraz sztandary i orły sztandarowe. Tekst

Cena wywoławcza: 3 200 zł
Chełmiński Jan (1851 Brzustów – 1925 Nowy York), Alphonse-Marie Mlibran