• Opis
  • 6.
Lemaitre
Pałac Namiestnikowski w Warszawie, 1840
(tytuł oryginalny: Palais du Lieutenants du Roi a Varsovie)
staloryt, papier, wym. 14,5 x 10,5 cm, Karol Forster La Pologne, z serii Universe Pittoresque. Histoire et description tous les peuples, wyd. Firmin Didot, Paryż 1840

Pałac Namiestnikowski w Warszawie, dawniej Pałac Radziwiłłów. Obecnie siedziba Prezydenta RP.
Cena wywoławcza: 200 zł
Lemaitre