• Opis
  • 122.
Lucjan Mianowski
1933 Strzemieszyce - 2009 Poznań
Akt na tle morza

litografia barwna, gwasz, papier,
72,5 × 41 cm (kompozycja), 76 × 46 cm w świetle passe-partout'
w l. d. ołówkiem: „Epr. d’a” „Akt na tle morza” (ołówkiem), p. d.: Lucjan Mianowski 73 (ołówkiem)

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 400 zł
Lucjan Mianowski
1933 Strzemieszyce - 2009 Poznań