B
Łukasz Biliński
ur. 1987
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale Malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka w 2012 roku. W 2011 roku studiował na Universitat der Kunst w Berlinie w pracowni prof. Marka Lamerta. Jest zdeklarowanym minimalistą, który ostrożnie i świadomie korzysta z monochromatycznej gamy. Posługując się czarno-białą retoryką, opowiada dzięki szarościom. Obrazy Łukasza Bilińskiego pokazywane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą, m.in. w Artes Gallery w Nowym Jorku w 2011 roku jak i na wystawie „Art Next To Fashion” w CSW w Toruniu w 2016 roku. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą oraz w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.