• Opis
  • 39.
Maciej Świeszewski
ur. 1950
Kompozycja Szara, 1999 r.

tempera jajowa, płótno, wym. 94 x 85 cm, sygn. p.d. ŚWIESZEWSKI 99

Wystawiany i reprodukowany w katalogu: Maciej Świeszewski "Ecce Homo", 5.03 - 28.03.2004 r, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, s. 148

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 20 000 - 30 000 zł
Cena wywoławcza: 15 000 zł
Maciej Świeszewski
ur. 1950