• Opis
  • Informacje o autorze
  • 17.
Magdalena Kwapisz - Grabowska
Figura, 2017

olej, płótno, 120 x 80 cm, sygnowany p.d. 'mkg' oraz opisany na odwrocie: '"Figura" | 2017 | [sygnatura]'

Estymacja: 3 500 - 5 000 zł
Cena wywoławcza: 2 200 zł
Magdalena Kwapisz - Grabowska
Urodziła się w Gliwicach. W 1999 roku ukończyła krakowską Akademię Sztuk Pięknych (filia Katowice) uzyskując dyplom z wyróżnieniem w pracowni druku wklęsłego prof. Stanisława Kluski oraz malarstwa prof. Jacka Rykały. Od tego czasu brała udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych na całym świecie. Otrzymała wyróżnienie w  międzynarodowym konkursie Chelsea International Fine Art Competition gdzie w skład jury wchodzili specjaliści z Goggenheim Museum , New York. W 2015 ukończyła kurs w zakresie teorii malarstwa na Universität der Künste w Berlinie.