• Opis
  • 60.
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa
W miłosnym uścisku, 1966 r.

akwarela, tusz, papier, 40,5 × 29 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: majaberezowska 66
p. d. dedykacja: Panu Lubomirowi/Kulczyckiemu/wdzięczna Maja

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 2 000 zł
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa