• Opis
  • 25.
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa
Wenus, 1971 r.

akwarela, tusz, papier, 33,5 × 48,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: majaberezowska71

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 3 000 - 3 500 zł
Cena wywoławcza: 1 900 zł
Maja Berezowska
1893 lub 1898 Baranowicze-1978 Warszawa