• Opis
  • 65.
Maksymilian Kasprowicz
1906 Swarzędz-1986 Gdynia
Wzburzone morze

olej, płótno, 82 x 107 cm, sygn. p.d.: J.M.Kasprowicz

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 14 000 - 18 000 zł
Cena wywoławcza: 10 000 zł
Maksymilian Kasprowicz
1906 Swarzędz-1986 Gdynia
Uczeń Pomorskiej Szkoły Sztuk Pięknych Wacława Szczeblewskiego. W latach 1928–1933 studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. W 1955 roku uzyskał dyplom gdańskiej Państwowe Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W latach 1948–1959 nauczyciel rysunku i malarstwa w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie; w latach 1951–1952 pracownik Politechniki Gdańskiej; gdzie prowadził pracownię w Katedrze Malarstwa i Rysunku na Wydziale Architektury. Od 1952 do 1976 roku pracował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku; początkowo prowadził Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa i na Wydziale Architektury Wnętrz. W latach 1962–1964 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Malarstwa, a w latach 1968–1970 dziekana tego wydziału. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w około 40 wystawach zbiorowych .