• Opis
  • 54.
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.
Akt siedzącej/ Akt leżącej (obraz dwustronny)

olej, płyta, 101 × 73 cm w świetle ramy
niesygnowany
na odwrocie akt leżącej kobiety

Cena wywoławcza: 1 800 zł
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.