• Opis
  • 36.
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.
W zimie

olej, płótno,
60 × 90 cm

Cena wywoławcza: 2 800 zł
Malarz nieokreślony
1 poł. XX w.