• Opis
  • 61.
Małe formy grafiki, Polska - Łódź, 79-85

Teka trzynastu grafik polskich artystów wyróżnionych medalem honorowym, Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi, nakład 50 egzemplarzy numerowanych od 1 do 50 oraz 13 egzemplarzy autorskich numerowanych od I do XIII, Łódź 1987, Egzemplarz 49
1. Stasys Eidrigevicius, Ostatnia podróż, 1986, akwaforta, akwatinta, 8,7 x 12,5 cm
2. Stanisław Fijałkowski, Jedenasta czarna szarfa, 1986, akwaforta, akwatinta, 15,2 x 10,5 cm
3. Henryk Fajlhauer, Krokodylowy zaułek II, 1984, miedzioryt, 11 x

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 5 500 zł