• Opis
  • 5.
Marcello Bacciarelli
1731 Rzym-1818 Warszawa
Studium wołów (Szkic do obrazu Św. Izydor – Błogosławieństwo pracy), około 1805 r.

olej, płótno, 42 × 56 cm
na odwrocie odręczny napis: „Peint par Marcel de Bacciarelli premier peintre du Roi de Pologne Stanislas Auguste”
Obraz posiada ekspertyzę p. Zofii Nowak (wieloletni kustosz Muzeum Narodowego w Warszawie) oraz prof. Andrzeja Ryszkiewicza (1922–2005), wieloletniego dyrektora Instytutu Sztuki PAN.


Reprodukowany i opisywany:
Katalog zabytków XVIII wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie, Kraków 1906, s.16, nr 16
F. Kopera, Malarstwo polskie od XVI do XVIII w., Warszawa 1926, s. 282, il..260
A. Chyczewska, Marceli Bacciarelli, Życie – Twórczość – Dzieła, II, Poznań 1970 r., s. 181, nr 212 b
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Kraków (od 1906 roku zdeponowany w Muzeum Narodowym w Krakowie)
Kolekcja prywatna, Polska

"Omawiany obraz jest studium do dużej kompozycji ołtarzowej Święty Izydor – Błogosławieństwo pracy (olej, płótno, 325 × 194,5 cm, obecnie własność Muzeum Narodowego w Warszawie (il. nr 2), zamówionej u artysty przez Joachima Chreptowicza do unickiej kaplicy w jego majątku w Szczorsach koło Nowogródka". Ta monumentalna kompozycja została poprzedzona mniejszym szkicem całej kompozycji (Święty Izydor orzący rolę, olej, płótno, 55 × 41 cm, również z zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, ilustr. 1). Bacciarelli – pierwszy malarz królewski Stanisława Augusta i prekursor narodowego malarstwa polskiego malował również na zlecenie arystokracji. Joachim Litawor Chreptowicz był wielkim kanclerzem litewskim w 1793 roku, który od 1795 roku zamieszkał w Warszawie i całkowicie poświęcił się pracy naukowej. W Szczorsach (il. 3) wybudował kompleks pałacowy w stylu francuskim, gdzie umieścił kolekcję dawnych rękopisów, map geograficznych i bibliotekę z rzadkimi książkami. To właśnie do tej realizacji zamówił Świętego Izydora u Bacciarellego, który poprzedził monumentalne malowidło prezentowanym obrazem. „Studium wołów”. Prezentowany obraz […] "malowany jest techniką bardzo subtelnie, światłocieniowo i utrzymany w ciepłych barwach o złotawej tonacji tak bardzo charakterystycznej dla jego twórczości". Obraz Bacciarellego na rynku dzieł sztuki jest zjawiskiem unikatowym, co więcej obraz Studium wołów po raz pierwszy został wystawiony do sprzedaży aukcyjnej.

Cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy p. Zofii Nowak

Estymacja: 230 000 - 250 000 zł
Cena wywoławcza: 180 000 zł
Marcello Bacciarelli
1731 Rzym-1818 Warszawa