E
Marek Ejsmond Ślusarczyk
1974-
Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom w pracowni malarstwa sztalugowego prof. Wiesława Szamborskiego obronił w 2000 r. zdobywając wyróżnienie rektorskie. Często zapraszany do ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądów: na XX Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie zdobył Nagrodę Wojewody Zachodniopomorskiego (2004), na II Warszawskim Festiwalu Sztuk Pięknych uzyskał 3 nagrodę (2006). W 2006 uczestniczył w wydarzeniach: ?Warszawa w Sofii?, ?Warszawa w Berlinie. Współczesne malarstwo polskie?, w IV Międzynarodowym Biennale Sztuki na Kostaryce oraz w wystawie ?Nowe Tendencje w Malarstwie Polskim? w Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy. W 2007 roku jego obrazy można było zobaczyć na 37. Biennale Malarstwa ?Bielska Jesień? w tamtejszym BWA. W 2007 roku otrzymał nagrodę doroczną kwartalnika ?Exit ? nowa sztuka w Polsce? oraz był stypendystą Fundusz Promocji Twórczości MKiDN. W 2009 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za twórczość malarską oraz za osiągnięcia w dziedzinie edukacji artystycznej odznaką honorową ?Zasłużony dla kultury polskiej?. W 2014 roku na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne.