• Opis
  • 70.
Marek Sapetto
1939-2019
Głupia sprawa panie kolego - z cyklu NIUANSE, 1975 r.

praca dwustronna, technika własna, papier, 82 x 37 cm, sygn. i dat. p.d.: m. Sapetto 75 r., opisany l.d.: "Głupia sprawa panie kolego - z cyklu NIUANSE, śr.d.: 4/6 82 x 37 cm

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 1 800 zł
Marek Sapetto
1939-2019