• Opis
  • 59.
Maria Hausnerowa
1889 Buczacz - 1939 Lwów
Zachód nad zatoką

olej, sklejka, 35 × 25 cm
sygn. u dołu: Marja Hausnerowa
na odwrocie autorski opis oraz nalepka wystawowa z Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych we Lwowie (ul. Dzieduszyckich 1) z 1934 roku z opisem pracy

Estymacja: 3 000 - 4 000 zł
Cena wywoławcza: 2 400 zł
Maria Hausnerowa
1889 Buczacz - 1939 Lwów