• Opis
  • 133.
Maria Skowrońska
ur. 1948 Olsztyn
Akt

olej, płótno, 92 x 74 cm
sygn. p. d.: M. Skowrońska

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Maria Skowrońska
ur. 1948 Olsztyn
Studiowała w latach 1966-1972 w gdańskiej PWSSP na Wydziale Malarstwa. Dyplom uzyskała w pracowni prof.,S.Borysowskiego. Obecnie jest profesorem ASP w Gdańsku. Artystka tworzy cykle prac na które składają się serie rysunków, gwaszy i obrazów olejnych. Prezentowane na wystawie obrazy, inspirowane sztuką antyku, należą do cyklu ?Wyspy greckie? i są pokłosiem podróży do Grecji w 2003r. Maria Skowrońska miała 11 wystaw indywidualnych oraz brała udział w 80 wystawach zbiorowych na których otrzymała 14 nagród i wyróżnień.