• Opis
  • 5.
Marian Bogusz
1920 Pleszew-1980 Warszawa
Ledwie zniekształcony, 1971/2 r.

akryl, aluminium, tektura, 100 x 85 cm, sygn. l.b.: mbogusz 71 oraz sygn. i opisany na odwrocie: BOGUSZ MARIAN/"LEDWIE ZNIEKSZTAŁCONY"/ACRIL+ALUMINIUM-1971-72-/dla Wojtka/mbogusz/styczeń 73

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Cena wywoławcza: 6 000 zł
Marian Bogusz
1920 Pleszew-1980 Warszawa