• Opis
  • 110.
Maska, Indonezja, poł. 20 w.

drewno polichromowane, złocone, wys. 30 cm

Cena wywoławcza: 2 000 zł