• Opis
  • 111.
Medal z okazji 8. Krajowych Zawodów Balonowych

Toruń, 17.05.1936 r.
na awersie napis: AEROKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1936, na rewersie: KRAJOWE ZAWO/DY BALONOWE/O PUCHAR IM/PŁK. WAŃKOWICZA/W TORUNIU 17.MAJA 1936;
brąz, śred. 4,9 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł