• Opis
  • 69.
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż
Mężczyzna w niebieskim berecie

olej, tektura, 21 × 20,5 cm
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego Yorku z tytułem pracy i numerem pracy 7
Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz 1900– 1963, Lipert Gallery, 147 Milton Street, Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 11222, May 10 – June 14, 1986

* Do obiektu zostanie doliczona opłata wynikającą z tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

Estymacja: 7 500 - 10 000 zł
Cena wywoławcza: 5 500 zł
Stanisław Eleszkiewicz
1900 Czutowo k. Połtawy - 1963 Paryż