• Opis
  • 2.
Mieczysław Kozłowski
1952 Otwock
To PROSTE?, 2010

brąz, kamień
56 x 27 x 31 cm

Estymacja: 160 000 - 170 000 zł
Cena wywoławcza: 150 000 zł
Mieczysław Kozłowski
1952 Otwock
Mieczysław Kozłowski – doktor sztuki. Absolwent Szkoły im. A. Kenara w Zakopanem. Studiował na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prof. S. Kulona i prof. T. Ł odziany. D yplom u zyskał w 1 976 r oku. O d 2000 roku pracuje jako dydaktyk na macierzystej uczelni, od 2008 roku prowadzi Pracownię Technik Odlewnictwa Artystycznego, której celem programowym jest wypracowanie indywidualnego spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej przy wykorzystaniu technik odlewnictwa, zwłaszcza metody traconego wosku. W roku 2011 uzyskał stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. Mieszka w Otwocku, tutaj wykonuje pracę zawodowo-twórczą, realizując swoje rzeźby w trudnym materiale, jakim jest brąz i kamień, ale też aluminium i żeliwo. Charakterystyczny dla artysty jest tematyczny cykl „Ślady”, obrazujący w dziełach nastrój chwili, miejsca, wrażenia pozostające w pamięci. Uczestnik wystaw zbiorowych w kraju i za granicą (Niemcy, Węgry).